استدیو سیب ترش

استدیو طراحی 

ساخت تیز تبلیغاتی

طراحی وب سایت

استدیو عکاسی

اتلیه تخصصی کودک

advanced divider

پشتیبانی سریع

09123630282

ارائه خدمات در سراسر ایران

365 روز ضمانت کیفیت خدمات

نیروی کار متخصص با ۲۰ سال تجربه

خدماتــ و توانایی‌های استدیو

طراحی گرافیک | ایده‌پردازی

طراحی گرافیک عنوانی است برای یک سری فعالیت در زمینه طراحی، ترکیب و ادغام حروف، تصویر سازی و عکس، و چاپ آن به منظور اطلاع رسانی استفاده می‌شود.
حدود این حوزه از گرافیک را به طور دقیق نمی‌توان مشخص نمود، چرا که بسیار وسیع و گسترده است. این شاخه از هنر به آسانی هنرهای دیگر را به یاری می‌طلبد و پس از کار بر روی شان، آن ها را در شکل گرافیکی ارائه می‌نماید.

ایده‌پردازی | طراحی و اجرای وب سایت‌

طراحی وب سایت های مدرن و مطابق با آخرین استانداردها، اولین قدم در راه رسیدن به این اهداف و پیمودن مسیر پر پیچ و خم گذار از تجارت سنتی به تجارت نوین جهانی می‌باشد. با استدیو خانه عکس و طرح اولین قدم خود را محکم و با ثبات برخواهید داشت.
شروع راه اندازی و طراحی یک وب سایت موفق، مستلزم بررسی دقیقی از نیازها و خدماتی است که وب سایت می‌بایست در اختیار بازدیدکنندگان سایت قرار دهد.

عکاسی صنعتی | تبلیغاتی | هنری

عکاسی صنعتی شاخه‌ای از عکاسی است که هدف از آن به نمایش گذاشتن جزئییات دقیق، کامل و با کیفیت محصولات تولیدی است. در عکاسی صنعتی، عکاس با استفاده از تجهیزات مناسب و انتخاب زوایای صحیح و دقیق تلاش میکند تا حد امکان تصویری با کیفیت و زیبا از سوژه ثبت کند که در آن تممی‌خصوصیات ظاهری محصول به نمایش گذارده شود. عکاسی صنعتی نقش بسیار بسزایی در فرآیند طراحی کمپین تبلیغاتی ایفا مینماید که در این خصوص استدیو خانه عکس و طرح با کارد متخصص و امکاناتی منحصر بفرد خدماتی ارزشمند را به متقاضیان عرضه می‌نماید.

طراحی گرافیک | ایده‌پردازی

طراحی گرافیک عنوانی است برای یک سری فعالیت در زمینه طراحی، ترکیب و ادغام حروف، تصویر سازی و عکس، و چاپ آن به منظور اطلاع رسانی استفاده می‌شود.
حدود این حوزه از گرافیک را به طور دقیق نمی‌توان مشخص نمود، چرا که بسیار وسیع و گسترده است. این شاخه از هنر به آسانی هنرهای دیگر را به یاری می‌طلبد و پس از کار بر روی شان، آن ها را در شکل گرافیکی ارائه می‌نماید.

ایده‌پردازی | طراحی و اجرای وب سایت‌

طراحی وب سایت های مدرن و مطابق با آخرین استانداردها، اولین قدم در راه رسیدن به این اهداف و پیمودن مسیر پر پیچ و خم گذار از تجارت سنتی به تجارت نوین جهانی می‌باشد. با استدیو خانه عکس و طرح اولین قدم خود را محکم و با ثبات برخواهید داشت.
شروع راه اندازی و طراحی یک وب سایت موفق، مستلزم بررسی دقیقی از نیازها و خدماتی است که وب سایت می‌بایست در اختیار بازدیدکنندگان سایت قرار دهد.

عکاسی صنعتی | تبلیغاتی | هنری

عکاسی صنعتی شاخه‌ای از عکاسی است که هدف از آن به نمایش گذاشتن جزئییات دقیق، کامل و با کیفیت محصولات تولیدی است. در عکاسی صنعتی، عکاس با استفاده از تجهیزات مناسب و انتخاب زوایای صحیح و دقیق تلاش میکند تا حد امکان تصویری با کیفیت و زیبا از سوژه ثبت کند که در آن تممی‌خصوصیات ظاهری محصول به نمایش گذارده شود. عکاسی صنعتی نقش بسیار بسزایی در فرآیند طراحی کمپین تبلیغاتی ایفا مینماید که در این خصوص استدیو خانه عکس و طرح با کارد متخصص و امکاناتی منحصر بفرد خدماتی ارزشمند را به متقاضیان عرضه می‌نماید.

خدماتــ و توانایی‌های استدیو

طراحی گرافیک | ایده‌پردازی

طراحی گرافیک عنوانی است برای یک سری فعالیت در زمینه طراحی، ترکیب و ادغام حروف، تصویر سازی و عکس، و چاپ آن به منظور اطلاع رسانی استفاده می‌شود.
حدود این حوزه از گرافیک را به طور دقیق نمی‌توان مشخص نمود، چرا که بسیار وسیع و گسترده است. این شاخه از هنر به آسانی هنرهای دیگر را به یاری می‌طلبد و پس از کار بر روی شان، آن ها را در شکل گرافیکی ارائه می‌نماید.

ایده‌پردازی | طراحی و اجرای وب سایت‌

طراحی وب سایت های مدرن و مطابق با آخرین استانداردها، اولین قدم در راه رسیدن به این اهداف و پیمودن مسیر پر پیچ و خم گذار از تجارت سنتی به تجارت نوین جهانی می‌باشد. با استدیو خانه عکس و طرح اولین قدم خود را محکم و با ثبات برخواهید داشت.
شروع راه اندازی و طراحی یک وب سایت موفق، مستلزم بررسی دقیقی از نیازها و خدماتی است که وب سایت می‌بایست در اختیار بازدیدکنندگان سایت قرار دهد.

عکاسی صنعتی | تبلیغاتی | هنری

عکاسی صنعتی شاخه‌ای از عکاسی است که هدف از آن به نمایش گذاشتن جزئییات دقیق، کامل و با کیفیت محصولات تولیدی است. در عکاسی صنعتی، عکاس با استفاده از تجهیزات مناسب و انتخاب زوایای صحیح و دقیق تلاش میکند تا حد امکان تصویری با کیفیت و زیبا از سوژه ثبت کند که در آن تممی‌خصوصیات ظاهری محصول به نمایش گذارده شود. عکاسی صنعتی نقش بسیار بسزایی در فرآیند طراحی کمپین تبلیغاتی ایفا مینماید که در این خصوص استدیو خانه عکس و طرح با کارد متخصص و امکاناتی منحصر بفرد خدماتی ارزشمند را به متقاضیان عرضه می‌نماید.

طراحی گرافیک | ایده‌پردازی

طراحی گرافیک عنوانی است برای یک سری فعالیت در زمینه طراحی، ترکیب و ادغام حروف، تصویر سازی و عکس، و چاپ آن به منظور اطلاع رسانی استفاده می‌شود.
حدود این حوزه از گرافیک را به طور دقیق نمی‌توان مشخص نمود، چرا که بسیار وسیع و گسترده است. این شاخه از هنر به آسانی هنرهای دیگر را به یاری می‌طلبد و پس از کار بر روی شان، آن ها را در شکل گرافیکی ارائه می‌نماید.

ایده‌پردازی | طراحی و اجرای وب سایت‌

طراحی وب سایت های مدرن و مطابق با آخرین استانداردها، اولین قدم در راه رسیدن به این اهداف و پیمودن مسیر پر پیچ و خم گذار از تجارت سنتی به تجارت نوین جهانی می‌باشد. با استدیو خانه عکس و طرح اولین قدم خود را محکم و با ثبات برخواهید داشت.
شروع راه اندازی و طراحی یک وب سایت موفق، مستلزم بررسی دقیقی از نیازها و خدماتی است که وب سایت می‌بایست در اختیار بازدیدکنندگان سایت قرار دهد.

عکاسی صنعتی | تبلیغاتی | هنری

عکاسی صنعتی شاخه‌ای از عکاسی است که هدف از آن به نمایش گذاشتن جزئییات دقیق، کامل و با کیفیت محصولات تولیدی است. در عکاسی صنعتی، عکاس با استفاده از تجهیزات مناسب و انتخاب زوایای صحیح و دقیق تلاش میکند تا حد امکان تصویری با کیفیت و زیبا از سوژه ثبت کند که در آن تممی‌خصوصیات ظاهری محصول به نمایش گذارده شود. عکاسی صنعتی نقش بسیار بسزایی در فرآیند طراحی کمپین تبلیغاتی ایفا مینماید که در این خصوص استدیو خانه عکس و طرح با کارد متخصص و امکاناتی منحصر بفرد خدماتی ارزشمند را به متقاضیان عرضه می‌نماید.

خدماتــ و توانایی‌های استدیو

طراحی گرافیک | ایده‌پردازی

طراحی گرافیک عنوانی است برای یک سری فعالیت در زمینه طراحی، ترکیب و ادغام حروف، تصویر سازی و عکس، و چاپ آن به منظور اطلاع رسانی استفاده می‌شود.
حدود این حوزه از گرافیک را به طور دقیق نمی‌توان مشخص نمود، چرا که بسیار وسیع و گسترده است. این شاخه از هنر به آسانی هنرهای دیگر را به یاری می‌طلبد و پس از کار بر روی شان، آن ها را در شکل گرافیکی ارائه می‌نماید.

ایده‌پردازی | طراحی و اجرای وب سایت‌

طراحی وب سایت های مدرن و مطابق با آخرین استانداردها، اولین قدم در راه رسیدن به این اهداف و پیمودن مسیر پر پیچ و خم گذار از تجارت سنتی به تجارت نوین جهانی می‌باشد. با استدیو خانه عکس و طرح اولین قدم خود را محکم و با ثبات برخواهید داشت.
شروع راه اندازی و طراحی یک وب سایت موفق، مستلزم بررسی دقیقی از نیازها و خدماتی است که وب سایت می‌بایست در اختیار بازدیدکنندگان سایت قرار دهد.

عکاسی صنعتی | تبلیغاتی | هنری

عکاسی صنعتی شاخه‌ای از عکاسی است که هدف از آن به نمایش گذاشتن جزئییات دقیق، کامل و با کیفیت محصولات تولیدی است. در عکاسی صنعتی، عکاس با استفاده از تجهیزات مناسب و انتخاب زوایای صحیح و دقیق تلاش میکند تا حد امکان تصویری با کیفیت و زیبا از سوژه ثبت کند که در آن تممی‌خصوصیات ظاهری محصول به نمایش گذارده شود. عکاسی صنعتی نقش بسیار بسزایی در فرآیند طراحی کمپین تبلیغاتی ایفا مینماید که در این خصوص استدیو خانه عکس و طرح با کارد متخصص و امکاناتی منحصر بفرد خدماتی ارزشمند را به متقاضیان عرضه می‌نماید.

طراحی گرافیک | ایده‌پردازی

طراحی گرافیک عنوانی است برای یک سری فعالیت در زمینه طراحی، ترکیب و ادغام حروف، تصویر سازی و عکس، و چاپ آن به منظور اطلاع رسانی استفاده می‌شود.
حدود این حوزه از گرافیک را به طور دقیق نمی‌توان مشخص نمود، چرا که بسیار وسیع و گسترده است. این شاخه از هنر به آسانی هنرهای دیگر را به یاری می‌طلبد و پس از کار بر روی شان، آن ها را در شکل گرافیکی ارائه می‌نماید.

ایده‌پردازی | طراحی و اجرای وب سایت‌

طراحی وب سایت های مدرن و مطابق با آخرین استانداردها، اولین قدم در راه رسیدن به این اهداف و پیمودن مسیر پر پیچ و خم گذار از تجارت سنتی به تجارت نوین جهانی می‌باشد. با استدیو خانه عکس و طرح اولین قدم خود را محکم و با ثبات برخواهید داشت.
شروع راه اندازی و طراحی یک وب سایت موفق، مستلزم بررسی دقیقی از نیازها و خدماتی است که وب سایت می‌بایست در اختیار بازدیدکنندگان سایت قرار دهد.

عکاسی صنعتی | تبلیغاتی | هنری

عکاسی صنعتی شاخه‌ای از عکاسی است که هدف از آن به نمایش گذاشتن جزئییات دقیق، کامل و با کیفیت محصولات تولیدی است. در عکاسی صنعتی، عکاس با استفاده از تجهیزات مناسب و انتخاب زوایای صحیح و دقیق تلاش میکند تا حد امکان تصویری با کیفیت و زیبا از سوژه ثبت کند که در آن تممی‌خصوصیات ظاهری محصول به نمایش گذارده شود. عکاسی صنعتی نقش بسیار بسزایی در فرآیند طراحی کمپین تبلیغاتی ایفا مینماید که در این خصوص استدیو خانه عکس و طرح با کارد متخصص و امکاناتی منحصر بفرد خدماتی ارزشمند را به متقاضیان عرضه می‌نماید.

خدماتــ و توانایی‌های استدیو

طراحی گرافیک | ایده‌پردازی

طراحی گرافیک عنوانی است برای یک سری فعالیت در زمینه طراحی، ترکیب و ادغام حروف، تصویر سازی و عکس، و چاپ آن به منظور اطلاع رسانی استفاده می‌شود.
حدود این حوزه از گرافیک را به طور دقیق نمی‌توان مشخص نمود، چرا که بسیار وسیع و گسترده است. این شاخه از هنر به آسانی هنرهای دیگر را به یاری می‌طلبد و پس از کار بر روی شان، آن ها را در شکل گرافیکی ارائه می‌نماید.

ایده‌پردازی | طراحی و اجرای وب سایت‌

طراحی وب سایت های مدرن و مطابق با آخرین استانداردها، اولین قدم در راه رسیدن به این اهداف و پیمودن مسیر پر پیچ و خم گذار از تجارت سنتی به تجارت نوین جهانی می‌باشد. با استدیو خانه عکس و طرح اولین قدم خود را محکم و با ثبات برخواهید داشت.
شروع راه اندازی و طراحی یک وب سایت موفق، مستلزم بررسی دقیقی از نیازها و خدماتی است که وب سایت می‌بایست در اختیار بازدیدکنندگان سایت قرار دهد.

عکاسی صنعتی | تبلیغاتی | هنری

عکاسی صنعتی شاخه‌ای از عکاسی است که هدف از آن به نمایش گذاشتن جزئییات دقیق، کامل و با کیفیت محصولات تولیدی است. در عکاسی صنعتی، عکاس با استفاده از تجهیزات مناسب و انتخاب زوایای صحیح و دقیق تلاش میکند تا حد امکان تصویری با کیفیت و زیبا از سوژه ثبت کند که در آن تممی‌خصوصیات ظاهری محصول به نمایش گذارده شود. عکاسی صنعتی نقش بسیار بسزایی در فرآیند طراحی کمپین تبلیغاتی ایفا مینماید که در این خصوص استدیو خانه عکس و طرح با کارد متخصص و امکاناتی منحصر بفرد خدماتی ارزشمند را به متقاضیان عرضه می‌نماید.

طراحی گرافیک | ایده‌پردازی

طراحی گرافیک عنوانی است برای یک سری فعالیت در زمینه طراحی، ترکیب و ادغام حروف، تصویر سازی و عکس، و چاپ آن به منظور اطلاع رسانی استفاده می‌شود.
حدود این حوزه از گرافیک را به طور دقیق نمی‌توان مشخص نمود، چرا که بسیار وسیع و گسترده است. این شاخه از هنر به آسانی هنرهای دیگر را به یاری می‌طلبد و پس از کار بر روی شان، آن ها را در شکل گرافیکی ارائه می‌نماید.

ایده‌پردازی | طراحی و اجرای وب سایت‌

طراحی وب سایت های مدرن و مطابق با آخرین استانداردها، اولین قدم در راه رسیدن به این اهداف و پیمودن مسیر پر پیچ و خم گذار از تجارت سنتی به تجارت نوین جهانی می‌باشد. با استدیو خانه عکس و طرح اولین قدم خود را محکم و با ثبات برخواهید داشت.
شروع راه اندازی و طراحی یک وب سایت موفق، مستلزم بررسی دقیقی از نیازها و خدماتی است که وب سایت می‌بایست در اختیار بازدیدکنندگان سایت قرار دهد.

عکاسی صنعتی | تبلیغاتی | هنری

عکاسی صنعتی شاخه‌ای از عکاسی است که هدف از آن به نمایش گذاشتن جزئییات دقیق، کامل و با کیفیت محصولات تولیدی است. در عکاسی صنعتی، عکاس با استفاده از تجهیزات مناسب و انتخاب زوایای صحیح و دقیق تلاش میکند تا حد امکان تصویری با کیفیت و زیبا از سوژه ثبت کند که در آن تممی‌خصوصیات ظاهری محصول به نمایش گذارده شود. عکاسی صنعتی نقش بسیار بسزایی در فرآیند طراحی کمپین تبلیغاتی ایفا مینماید که در این خصوص استدیو خانه عکس و طرح با کارد متخصص و امکاناتی منحصر بفرد خدماتی ارزشمند را به متقاضیان عرضه می‌نماید.